Kontakt: info@levandejulkort.se

Att tilläggsisolera eller inte

Att tilläggsisolera kan vara ett effektivt sätt att få ned energiförbrukningen. Det är dock ett projekt som kräver mycket arbete, och det är risk att man gör misstag som blir dyra i längden.

Man beräknar i allmänhet att 20 procent av energiförlusterna i ett småhus sker genom ytterväggarna. Detta innebär att man kan göra en stor energibesparing genom att tilläggsisolera väggarna, men det är ett projekt som är förenat med vissa risker.Äldre hus i Västerås

Om det rör sig om ett äldre hus kommer tilläggsisolering att förändra husets proportioner. Det är naturligtvis inte alla som bekymrar sig om detta, men det är bra att känna till. Fasaden hamnar utanför grundmuren, takfoten blir kortare och fönstren trycks in. Det kan behövas kompletterande åtgärder, för att förbättra det isolerade husets estetiska värden.

Det är dessutom ett komplicerat arbete att tilläggsisolera, och det är inte säkert att resultatet blir bra. Om man däremot byter ut fasaden är det en bra idé att samtidigt tilläggsisolera huset. Utvändig isolering är nämligen att föredra framför invändig, som också är möjlig. Lättast att isolera är en träfasad som kan monteras ned. Det går även att tilläggsisolera en fasad av tegel eller puts, men det är arbetskrävande, och kostnaden blir därefter. Man måste nämligen bygga upp en ny fasad, med isolering och luftspalt, samt utöka grundmuren som skalet vilar på. Å andra sidan ger det en konstruktion som fungerar väldigt bra.

Vadstena kommun har tagit fram ett informationsmaterial om tilläggsisolering av småhus, som man hittar här.

Med liten budget

Att tilläggsisolera behöver inte vara det mest kostnadseffektiva sättet över huvud taget för att minska sin energiförbrukning. Har man begränsad budget är ett bra alternativ att förbättra väggarnas lufttäthet.

Man kan också minska fönstrens och dörrarnas energiförluster. Ny drevning, nya tätningslister och en ny glasruta i fönstret kan göra stor skillnad. Man kan antingen byta det inre glaset i ett tvåglasfönster mot ett lågemissionsglas, eller komplettera med ett extra fönster.