Kontakt: info@levandejulkort.se

Gammalt tegel kan ha hög radonhalt

I gamla hus och byggnader kan det finnas höga halter av radon, till exempel om huset är byggt av viss sorts betong och tegel. Men nuförtiden byggs inte hus med riskfyllda material.

 

I ett tidigare inlägg skrevs det om radon i hemmet. Detta är ett stort problem i framförallt äldre hus, men det finns även i vanliga bostadsrätter och hyresrätter.

 

Radon finns naturligt men är farligt i höga halter

 

Boverkets hemsida  går det att få massor av information om just radon, vad det är för något, hur farligt det är och vad som är husvärdens ansvar samt bostadsrättsföreningens ansvar. Radon är faktiskt en gas som finns redan naturligt i både luft, mark och vatten. Men när denna gas finns i hus som det bor folk i eller på en arbetsplats kan det vid höga halterna bli farligt. Man räknar med att hela 500 personer per år drabbas av sjukdomen lungcancer just på grund av radon i bostäder.

 

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten (till exempel betong, tegel, lättbetong) innehåller radium och avger därför radon. Normalt är radiumhalten så låg att det inte finns någon risk för hälsan, men det finns undantag. Ett sådant är alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, som användes från 1929 till slutet av 1970-talet. Blåbetong i både ytter- och innerväggar samt bjälklag kan ge radongashalter på uppåt 1 000 Bq/m3, när luftväxlingen är dålig – Boverket

 

I dagens läge tillverkas inte byggnadsmaterial på det sätt att radiumhalten blir hög och utgör någon radonrisk. Däremot kan vatten från bergborrade brunnar och kallkällor innehålla denna gas. Om det finns förhöjda halter av radon i dricksvatten kan detta vara ett tecken på att radonhalten inomhus också är högre än normalt.