Kontakt: info@levandejulkort.se

Inomhusmiljö påverkar hälsan

Miljön inomhus har stor betydelse för hälsan då vi tillbringar stor del av livet i våra hem. Rätt typ av uppvärmning och luftströmning i ditt hus förbättrar inomhusmiljön vilket minskar risken för att drabbas av hälsoproblem. 

Hälsan är en av de viktigaste sakerna att tänka på när du väljer uppvärmningssystem till ditt hus. Enligt Folkhälsomyndigheten innehåller luften inomhus fler kemiska ämnen än luften utomhus, vilket drabbar människor på olika sätt. Därför är det viktigt att välja ett system som minskar och filtrerar bort dessa ämnen.

Energisnålt och ekonomiskt system

Välj ett system som tillhandahåller en långsiktig lösning och samtidigt är ekonomiskt lönsamt. Mitsubishis värmepumpar är anpassade för vårt nordiska klimat, passar de flesta hus, har låga driftkostnader och liten miljöpåverkan jämfört med el- och oljesystem, då de utnyttjar energin i luften och därmed sparar energi. Dessutom är underhållet och arbetsinsatsen vid installation liten i relation till vad du får. Enligt Villaägarnas Riksförbund kombineras luftvärmepumpen med fördel tillsammans med solvärme eller el, vilket gör det möjligt att sänka sina energikostnader ännu mer.

Luftvärmepump förbättrar inomhusmiljön

Luftvärmepumpar finns i olika utförandet beroende på hur stort hus man har, men de är konstruerade på liknande sätt. Luftvärmepumpen består av del som ska sitta på utsidan av huset och del som ska sitta på insidan. Värme tas från utomhusluften som sedan tranposteras till inomhusdelen där värmen regleras och sprids med hjälp av en fläkt. Detta ger en jämn och behaglig värme som lätt kan regleras, vilket kan spara upp till 50 procent av kostnaderna baserat på värmebehov. Luften får även en bättre strömning och eftersom värmen tas från utomhusluft innehåller värmen som sprids i huset mindre andel kemiska ämnen än vad andra värmesystem tillför. På denna facebooksida kan du läsa mer om inomhusmiljö och nordiskt klimat, det är viktigt att skaffa utrustning som klarar av uppvärmningsförutsättningarna.