Kontakt: info@levandejulkort.se

Radon i hemmet?

Ett problem som finns i många bostäder är osynligt, nämligen radonstrålning – men vad är radon, varför är detta ett problem och vart någonstans hittar jag radon? Folkhälsomyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten och Boverket berättar.

Radon-tacken från periodiska systemetAtt bo i en bostad oavsett om det är en villa, stuga, hyresrätt eller bostadsrätt har sina för och nackdelar, men en sak alla dessa har gemensamt är att man han få problem med radon. Men vad innebär det egentligen? En massa olika hälsorisker rent krasst sagt och i värsta fall kan radonet leda till döden, och detta flera år efter att man varit utsatt för den skadliga strålningen. Vad Folkhälsomyndigheten till exempel skriver om radon är nämligen att det är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunder och annan mark och hem som står på platser med höga radonhalter riskerar att gasen sipprar in i hemmet. Så varför är detta så skadligt? Enligt Folkhälsomyndigheten är radon faktiskt den näst största orsaken till lungcancer, efter rökning, och årligen bär radon orsak till över 500 dödsfall bara i Sverige. Med det sagt ska heller inte glömmas att av det totala antalet lungcancerfall som upptäcks årligen är närmare 3 900 stycken och hela 1 100 fall per år kan alltså kopplas ihop med enbart radon – och radon i kombination med rökning innebär en ytterligare kraftigt ökad risk för lungcancer.

Vart finns radonet?

husstommeHos Strålsäkerhetsmyndigheten har man sammanställt de vanligaste radonkällorna vi har i Sverige och högst i topp av dessa ligger både markradon och bergrundsradon då dessa hör till platser vi bygger våra hem på. Men radon kan även hittas i vissa byggmaterial och i vårt dricksvatten. Men vanligast är som sagt att radonet som skadar oss mest finns i marken och det är denna som sugs in i hemmet. Så hur vet man att man har radon i hemmet? Det tar man reda på genom att sätta upp speciella radonmätare under perioden oktober till och med april, för att få ett säkert och mätbart resultat. Något som Boverket tipsar om är att inför ett husköp även göra kortare mätning under två till tio dagar, för att på så vis se om radonet kan vara ett kanske framtida problem. Annars bör du göra radonmätningar vid tillfällen när du renoverar, byter ventilation eller bygger ett helt nytt hus – när detta är gjort kanske inget alls behöver åtgärdas i bästa fall och i värsta fall kan du behöva göra en radonsanering, men kom då ihåg att du gör det för din hälsas skull och då är det helt klart värt det.

Bra att veta om radon

  • Radon i luften som finns i marken har alltid hög radonhalt
  • Jordluft sugs in i hemmet eftersom att lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus.
  • Otät grund i hemmet ger ökad risk för att radon sipprar in.
  • Radon späds ut snabbt utomhus i normal luft.
  • Stenbaserade byggmaterial innehåller små mängder radon.
  • Blå lättbetong är farlig då den innehåller hög radonhalt.
  • Vatten från jordlager eller berggrund innehåller radon