Kontakt: info@levandejulkort.se

Hur ren är din luft inomhus?

Livet ute på landet är för många förknippat med en renare luft med färre avgaser och generellt mindre föroreningar i närmiljön. Tyvärr kan dock lantlivet ställa till det för dig eller dina gäster; den dåliga luften har orsakat svartmögel, pollensäsongen närmar sig och du befinner dig plötsligt i en riktig allergimardröm. Har du husdjur eller hästar på gården kan det dessutom blir svårt för en astmatiker att hälsa på. Dessutom kan din dåliga luft bidra till mycket dyra fuktskador i din idyll. 

Allt fler människor börjar inse att deras husidyll ute på landet inte alls är sådär frisk och fräsch. Det kan vara lite olika skäl till att du behöver se över din inomhusluft, och Coway luftrenare är svalanmärkta och är därför rekommenderade av Astma- och allergiförbundet. De kan användas mot:

  • Astma kan orsakas av dålig luftAllergier såsom pollen eller husdjur
  • Astma
  • Mögel
  • Starka lukter
  • Giftiga gaser (exempelvis avgaser men också vedeldning)
  • Influensa

Dålig luft kan orsaka fuktskador

Det är sant att luften i städerna generellt är giftigare än på landsbygden. Men faktum är att dålig luft inte bara orsakas av partiklar från bilvägarna. Dålig luft i sig, med dålig ventilering, kan orsaka riktigt dyra fuktskador och ställa till med riktigt dyra mögelproblem. Det kan också vara pollen, djur eller damm som ställer till det för dig, din familj eller någon gäst. Starka lukter och influensa går också att bli av med om du har en luftrenare anpassad till det. På Folkhälsomyndigheten kan du läsa om allt från flyktiga ämnen och gaser till partiklar och fuktskador.

Att dålig eller rentav giftig luft påverkar vår hälsa är bevisat i en rad forskningsrapporter. Bland annat räknar man med att 170-400 dödsfall sker i Stockholm på grund av dålig luft. I städerna använder folk luftrenare inomhus för att rensa inomhusluften från skadliga partiklar från avgaser och dylikt (även pollen). Sedan åker de till sitt hus på landet och undrar varför de är så trötta, har svårt att koncentrera sig och får huvudvärk.

I Malmö visade det sig att det fanns stora och orapporterade fall av svartmögel, något som gjorde att miljönämnden fick lov att göra hembesök för att granska läget. Det råder en stor omedvetenhet kring vår inandningsluft, och det gäller för de vuxna att ta ett större ansvar.