Kontakt: info@levandejulkort.se

Därför är pellets fördelaktigt som uppvärmningskälla

Uppvärmningen är en stor utgiftspost för många svenska hushåll. Genom att byta uppvärmningskälla är det möjligt att sänka utgifterna kopplade till uppvärmning. Det finns även andra åtgärder som är bra att göra för att sänka energianvändningen och därmed göra plånboken en tjänst.

Att värma upp ett hem kostar en hel del pengar per år. För att värna om privatekonomin är det bra att se vad du kan göra för att hålla kostnaderna på rimliga nivåer. Att värma upp hemmet med pellets från Vida är ett bra alternativ. Uppvärmning med pellets är en bra investering eftersom det både är miljövänligt och relativt billigt.

Pellets är en bra investering

Om du har direktverkande el som uppvärmningskälla kan du göra en enorm skillnad för dina uppvärmningskostnader genom att installera en pelletsbrännare. Pellets är ett biobränsle som är skattebefriat för att det inte bidrar till växthuseffekten. Förbränningen av pellets ger ingen synlig rök. Att välja pellets är ä, om du ser till hela bilden av investeringskostnader, miljöbelastning och driftskostnader, ett väldigt bra alternativ till uppvärmningskälla. Du gör både din plånbok och klimatet en stor tjänst genom att välja pellets.

Kostnaderna skiljer mellan svenska hushåll

Elpriserna varierar i svenska hushåll. Vad elkostnaderna landar på för ett hushåll beror på en rad olika faktorer som hur du värmer upp din bostad, hur välisolerad bostaden är, hur många personer som finns i hushållet och var du bor. Elnätsavgifterna och elpriset varierar beroende på var i Sverige du bor. Det är billigare el i norra Sverige än vad det är i Skåne. Störst påverkan på dina energikostnader har värme, ventilation och varmvatten.

Elpriserna i Sverige har stigit

Att elpriset har skjutit i höjden har nog inte undgått någon. Elpriserna under 2022 har hitintills inte varit speciellt upplyftande. I augusti 2022 var det kraftigt stigande elpriser och i elområde tre var det ett prisrekord. Det höga elpriserna beror på höga gaspriser i Europa och att det finns överföringsbegränsningar i svenska elnätet. Prognoserna för framtiden tyder på att elpriserna kan svänga mer och oftare än vad de tidigare gjort.

Sänk uppvärmningskostnaderna med smarta åtgärder

Värmesystemet är det som avgör hur stora dina uppvärmningskostnader blir. Men det finns bra åtgärder som du kan göra för att minska energibehovet i hemmet. Att dörrar och fönster är täta är viktigt. Tillåt även värmen att flöda fritt i bostaden genom att inte ställa möbler eller annat framför elementen eftersom det stänger inne värmen. Om du har en dålig isolering kan du tilläggsisolera. Vinden är ett sådant ställe som kan vara bra att tilläggsisolera. Om du ska vädra är det bra att göra det snabbt. Att sänka temperaturen på eldrivet värmegolv är något som kan göra skillnad. Det är bättre att lägga en matta på golvet eller använda tofflor. Genom att sänka inomhustemperaturen en grad kan du spara ungefär fem procent av din uppvärmningskostnad vilket kan göra stor skillnad.

Tips för att spara energi och pengar:

• Jämföra elpriser och elavtal
• Byta uppvärmningskälla
• Minska användningen av varmvatten.
• Se över väggar, tak, golv och ventilation.
• Sänk temperaturen inomhus.
• Byt till LED-lampor.