Kontakt: info@levandejulkort.se

Oinbjudna gäster

Under de senaste åren har de blivit allt vanligare att vägglöss, kackerlackor och andra skadedjur som invaderar bostäder i Sverige. Det är besvärligt att drabbas och det är viktigt att sprida kunskap om problemet, men många känner skam för att prata om det vilket kan bidra till ökad spridning.

Tidigare har så kallade sommarskadedjur varit vanligast förekommande i Sverige. Svartmyror, hästmyror, getingar, mal och råttor har varit våra största problem i svenska hem. Dessa visar sig oftast mest under vår- och sommarhalvåret eftersom de inte trivs i kyla. Det finns flera sätt att få dessa skadedjur att trivas mindre bra runt hemmet, läs mer. En grundregel är att ha det rent och städat, skadedjur gillar smuts och matrester. Gällande myror gäller det att lokalisera eventuella bon och placera ut myrdosor. Men tyvärr är dessa skadedjur idag ett mindre problem jämfört med spridningen av vägglöss och kackerlackor, som trivs i hemmet året om.

Åker snålskjuts med hem

En orsak till ökandet av skadedjur i Sverige och hela västvärlden är att vi reser allt mer. På storhelger, semestrar och under lov. Resandet gör att väglöss och andra skadedjur åker med i resväskan hem utan att vi märker det och de kan överleva i packningen längre än man tror. För att undvika detta kan man på hotellet ställa resväskan så långt från sängen som möjligt, vägglöss främst trivs i textilier trä. Ser man svarta prickar på sängkläder, handdukar eller annat bör man omgående byta rum. Håll kackerlackorna borta genom att kontinuerligt skaka av kläder och placera resväskan stängd på en stol. Detta förebygger att de kryper ner och gosar in sig bland kläder och annat.

Om man drabbas

Om man drabbas av vägglöss, kackerlackor eller andra skadedjur gäller det att agera snabbt. På https://www.skadedjursbekampning.nu finns utrustning och medel som hjälper att bekämpa skadedjuren. Utöver detta är det viktigt att tvätta kläder i höga temperaturer, stoppa dem i frysen och städa ofta. Bekanta som varit i hemmet under senaste tiden måste informeras om situationen även om det känns jobbigt.